http://arbizu.eus/wp-content/uploads/2021/07/1-.-Ponencia-de-Valoracion-de-ARBIZU.-Memoria.pdf

 

Balorazio txostenaren berrikuspen proiektua. Jendaurrean jartzea

Nire iragarkiak orrian gordeta

Arbizuko Udalak, 2021eko ekainaren 10ean egindako ohiko osoko bilkuran, erabaki zuen onestea Arbizuko udalerriko balorazio txostenaren berrikuspen proiektua.

Balorazio txostenaren berrikuspen proiektua jendaurrean egonen da hogei egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen 36.4 artikuluarekin (Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta katastroei buruzko Foru Legea).

Jendaurreko epe horretan, balorazio txostenaren proiektua interesdunen eskura egonen da udal bulegoetan eta Udalaren web-orrian, bidezkoak iruditzen zaizkien alegazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Arbizun, 2021eko ekainaren 11n.–Alkatea, Francisco Javier Razquin Flores.