Hiri Jarduketaren Plan Bereziaren xedea 02-688A partzelako eraikigarritasuna eta biderako zesio publikoak definitzea da. Plan Bereziaren helburua
688 a lurzatian etxebizitza bat eraiki ahal izateko eta bide publikora igaroko den lurzati horren azalera zehaztea da.

http://arbizu.eus/wp-content/uploads/2020/12/Plan-participacion-ciudadana-PEAU-parcela-688-A.pdf