Arbizuko Udalak idazkaria eta kontu-hartzaile izateko lanpostua aldi baterako eta administrazio kontratuarekin bete behar du, eta, horretarako, deialdi hau argitaratzen du:

Idazkariaren lanposturako deialdia-Oinarriak