DataNAOPDF
2016/02/02Aniztasun funtzionala – aparkatzeko txartelakAniztasun funtzionala – aparkatzeko txartelak
2013/11/04Hildakoen aldeko agur zibilakHildakoen aldeko agur zibilak
2013/12/30Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasaHerriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa
2012/11/12Jarduera sailkatuen alorrean baimenak emateko tasakJarduera sailkatuen alorrean baimenak emateko tasak